15927

අපගේ උසස් බව

NINGBO KLS ඉලෙක්ට්‍රොනික් CO.LTDඋසස් බව:

1: එක් නැවතුම් මිල දී ගැනීම, නිෂ්පාදන පිරිවිතර 150000 දක්වා.

2: බෙදා හැරීමේ කාලය දින 7 ~ 15, නියමිත වේලාවට බෙදා හැරීම.

3: පාරිභෝගිකයින්ට සම්මත නොවන නිෂ්පාදන සොයා ගැනීමට උදවු කරන්න.

4: ඉදිරි මාස 3 තුළ මිලදී ගැනීමේ පිරිවැය 15% අඩු කිරීමට අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය.

5: වාර්ෂික අපනයන ඩොලර් මිලියන 30කට වඩා වැඩි වසර 18ක කර්මාන්ත පළපුරුද්ද.

6: OEM/ODM ඉංජිනේරු සහය, තනි නිෂ්පාදනයක් වාර්ෂික මිලදී ගැනීමේ මුදල 10000 USD ට වඩා වැඩි වන විට අච්චු වල නොමිලේ සංවර්ධනය භුක්ති විඳිය හැක.

1618474517