349

අපව අමතන්න

එකතු කරන්න: නැත.8-1, RONGXIA RD.XIAPU SHANQIAN කාර්මික කලාපය Beilun NingBO Zhejiang China 315800

දුරකථන: +86 574 8682 8566 86833703

ෆැක්ස්: +86-574-8682-4882

සාමාන්‍යාධිකාරී: Liping Xiong 15888521511 උප සාමාන්‍යාධිකාරී: මහනුවර 13777953832 විකුණුම් කළමණාකරු: ඩොරිස් 15088487690

වෙබ් අඩවිය: www.klsele.com

විමසීම් විද්‍යුත් තැපෑල:sales@nbklsele.com

KLS හි පළපුරුදු විදේශීය විකුණුම් කණ්ඩායම, ඔවුන්ට වෘත්තීය නිෂ්පාදන දැනුමක් සහ උද්යෝගිමත් සේවාවක් ඇත.