15921

අපගේ පාරිභෝගික ඇගයීම

NINGBO KLS ඉලෙක්ට්‍රොනික් CO.LTD2012 සැපයුම්කරු අතුරුමුහුණත් අධ්‍යයනයේ දී ද ඉහළ ලකුණු ලබා ගත් අතර, පහත සඳහන් කාණ්ඩ යටතේ 'පන්තියේ හොඳම' ලෙස නම් කෙරුණි:

• පුළුල්ම සමස්ත නිෂ්පාදන තේරීම
• වහාම බෙදා හැරීම සඳහා තොගයේ ඇති කොටස් තිබේ
• ස්ථාවර, නියමිත වේලාවට බෙදා හැරීම

• තරඟකාරී මිලකරණය
• වෘත්තීය සහ වේගවත් සේවාව
• වෙබ් අඩවියේ ආධාරක අන්තර්ගත සැලසුම් කරන්න

1422606275